Tên đề tài luận án: Quản lý chất lượng đào tạo giáo viên của các trường đại học nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Mã số: 9140114

Thời gian: Từ 14 giờ 00', ngày 13 tháng 12 năm 2020

Địa điểm: Phòng bảo vệ tầng 6, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Kính mời các thầy giáo, cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên quan tâm tới dự.