Tên đề tài luận án: Hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội Việt Nam hiện nay

Chuyên ngành: Chính trị học

Mã số: 9310201

Thời gian: Từ 08 giờ 00', ngày 09 tháng 5 năm 2021

Địa điểm: Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Kính mời các thầy giáo, cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên quan tâm tới dự.