Tên đề tài luận án: Cặp thoại chứa hành động thông báo -  hồi đáp trong giao tiếp của người Nghệ Tĩnh

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam

Mã số: 9220102

Thời gian: Từ 08 giờ 00', ngày 14 tháng 8 năm 2020

Địa điểm: Phòng bảo vệ tầng 6, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Kính mời các thầy giáo, cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên quan tâm tới dự.