Trường Đại học Vinh hiện có 16.449 sinh viên đang học tập trung tại trường. Nhiệm kỳ qua, Hội Sinh viên của trường đã triển khai nhiều chương trình giải pháp, có nhiều mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả; tạo môi trường thuận lợi để sinh viên phấn đấu rèn luyện, đồng thời đem lại lợi ích cho cộng đồng. Nổi bật, phong trào "Sinh viên 5 tốt" phát triển mạnh mẽ, trở thành phong trào lớn trong sinh viên, tạo môi trường để sinh viên rèn luyện, phấn đấu toàn diện.

Bên cạnh đó, hội viên, sinh viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học với 214 đề tài được tham gia Hội nghị nghiên cứu khoa học cấp trường; 11 đề tài được gửi tham gia giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam; có 16 tập thể và 121 cá nhân được Hiệu trưởng khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học.


Đồng chí Phan Thị Quỳnh Trang - Chủ tịch Hội Sinh viên trường khóa X trình bày báo cáo chính trị của Đại hội

Trong phong trào phấn đấu sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi trong 2 năm học vừa qua có 213 sinh viên xuất sắc; 2.104 sinh viên giỏi; có 20 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc; 187 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi được tuyên dương, khen thưởng.

Hội Sinh viên trường cũng đã tổ chức nhiều hoạt  động tạo môi trường cho sinh viên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chủ động hội nhập quốc tế như: các hoạt động tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa, chung sức vì cộng đồng, hiến máu nhân đạo,…

Công tác xây dựng và củng cố tổ chức Hội Sinh viên vững mạnh tiếp tục có bước phát triển cả về quy mô và chất lượng.

Ngoài ra, Hội Sinh viên trường tổ chức nhiều hoạt động hướng tới sự phát triển sáng tạo, phát triển toàn diện các kỹ năng của sinh viên.


GS.TS. Thái Văn Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng tặng hoa chúc mừng Đại hội

Về khen thưởng, trong nhiệm kỳ qua Hội Sinh viên trường đã tuyên dương 105 sinh viên đạt danh hiệu "Sao Tháng Giêng", 165 sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt"; 5 tập thể "Sinh viên 5 tốt" cấp trường. Ngoài ra, Trường có 3 sinh viên đạt "Sao Tháng Giêng" và 2 sinh viên đạt "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương.


Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh trao Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2015 - 2018 cho Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh


trao Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Với tinh thần nhất trí cao, Đại hội đã bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường khóa XI, nhiệm kỳ 2018 - 2020. Đồng chí Phan Thị Quỳnh Trang - Lớp 55A1 Khoa Sư phạm Ngữ văn tiếp tục được bầu tái giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh.


Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh khóa XI, nhiệm kỳ 2018 - 2020 ra mắt Đại hội

Đại hội cũng đã bầu 40 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Với khẩu hiệu hành động "Sinh viên Trường Đại học Vinh: Bản lĩnh - Sáng tạo - Tình nguyện - Hội nhập", trong nhiệm kỳ 2018 - 2020, Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh phấn đấu các chỉ tiêu như sau:

- 100% cán bộ, hội viên và 100% sinh viên được tuyên truyền, quán triệt và học tập về các Nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội.

- Hội Sinh viên có công trình, phần việc sinh viên.

- 100% các liên chi đoàn tổ chức thực hiện phong trào "Sinh viên 5 tốt".

- Tuyên truyền, vận động, kết nạp được 100% sinh viên khóa mới vào Hội Sinh viên trường.

- Phát triển các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ, chung sức cùng cộng đồng. Tuyên truyền vận động sinh viên hiến 2.000 đơn vị máu.

- Phát triển tổ chức và hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm.

- Trong nhiệm kỳ, Hội Sinh viên trường tổ chức được ít nhất 1 hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, 1 chương trình giao lưu sinh viên quốc tế, diễn đàn sinh viên với hội nhập.

- 100% các chi hội, liên chi đoàn và Hội Sinh viên trường có các hình thức hỗ trợ sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.

- 100% các chi hội, liên chi đoàn và Hội Sinh viên trường  tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần và bổ trợ tích cực các hoạt động học tập rèn luyện của sinh viên.