Cùng tham gia có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số ban, ngành cấp tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc làm việc

Trường Đại học Vinh là 1 trong số 20 trường đại học được Bộ Giáo dục - Đào tạo xác định xây dựng trường trọng điểm quốc gia. Từ mô hình trường đại học đơn ngành sư phạm trở thành trường đa ngành; vừa đào tạo sư phạm, vừa đào tạo kỹ sư.

Trước yêu cầu phát triển chung của đất nước, của vùng Bắc Trung bộ, của tỉnh Nghệ An và hội nhập quốc tế, Trường Đại học Vinh định hướng tái cơ cấu theo mô hình trường mới, bao gồm có các Trường đại học trực thuộc trong đó tự chủ chuyên môn, tự chủ về kinh phí, nhưng chung một bộ máy hành chính (hiện tại Trường đại học Vinh mới chỉ có Trường thực hành sư phạm và trường THPT chuyên, chứ chưa có trường đại học trực thuộc). Lộ trình trước mắt là thành lập Viện, sau đó sẽ nâng lên các trường đại học trực thuộc.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng cần xác định và phát huy thế mạnh đào tạo sư phạm của nhà trường

Góp ý vào dự thảo do Hiệu trưởng Đinh Xuân Khoa trình bày về hướng tái cơ cấu của trường Đại học Vinh, các đại biểu đã trực tiếp tham gia nhiều ý kiến cụ thể về định hướng phát triển; lựa chọn mô hình tái cơ cấu; các cơ chế vận hành, tổ chức, tài chính, quản lý...

Đồng chí Lê Quang Huy cho rằng: Mô hình mà trường Đại học Vinh lựa chọn để tái cơ cấu là một mô hình mới, bởi vậy khi được đưa vào áp dụng phải thực sự trở thành mô hình mẫu trong hệ thống trường đại học cả nước. Quá trình tái cơ cấu sẽ đặt ra những thách thức, cho nên nhà trường cần làm rõ những thách thức, từ đó đề ra các giải pháp để giải quyết các vấn đề một cách rõ ràng, cụ thể, kể cả công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận. Hướng đi của nhà trường là quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học; phải hướng đến đáp ứng nguồn nhân lực của xã hội và hội nhập.

 

Đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy  cho rằng cần xác định rõ những thách thức, từ đó đề ra các giải pháp trong quá trình tái cấu trúc lại nhà trường

Còn Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Lậm, nêu vấn đề: Hướng phát triển của trường Đại học Vinh cần tập trung, phát huy thế mạnh đào tạo sư phạm gắn với hướng đầu tư và giải pháp để phát triển các ngành nghề mang tính trọng điểm, có chất lượng.

Đồng tình với quan điểm của các đồng chí Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Hữu Lậm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi cho rằng: Trường đại học Vinh cần hướng đến mục tiêu trở thành "cỗ máy cái” về đào tạo đội ngũ giáo viên chất lượng; trung tâm đào tạo giáo viên trong cả nước, nhất là đào tạo đội ngũ giáo viên dạy tích hợp, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao chất lượng giáo viên cho ngành.

Đề cập đến đội ngũ giáo viên trường Đại học Vinh cơ bản là giáo viên dạy sư phạm, bên cạnh những thuận lợi thì cũng đặt ra những vấn đề cần quan tâm, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan cấp tỉnh Nguyễn Thị Thu Hường, nêu ý kiến: Quá trình tái cấu trúc, đề nghị nhà trường quan tâm giải pháp đổi mới tư duy, bứt phá hơn trong đội ngũ; đồng thời có giải pháp giảm biên chế; chú trọng đào tạo gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt phải đồng hành với sự nghiệp phát triển nông nghiệp.

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan cấp tỉnh đề nghị nhà trường quan tâm giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ

Cho ý kiến tại cuộc làm việc, cơ bản đồng tình với chủ trương tái cơ trúc lại trường Đại học Vinh, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, nhấn mạnh: Hướng phát triển của Nghệ An trở thành trung tâm vùng Bắc Trung Bộ và Trường đại học Vinh cũng phải xác định là trường đại học đa ngành vùng Bắc Trung Bộ.

Bí thư Tỉnh ủy cũng cho rằng: Mục tiêu và cơ cấu đào tạo hiện tại của nhà trường chưa hợp lý, chưa thực sự đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho tỉnh. Bởi vậy, yêu cầu cơ cấu đào tạo cần xác định trọng tâm, trọng điểm hơn, trong đó quan tâm ưu tiên thế mạnh. Muốn xác định được thế mạnh thì đòi hỏi nhà trường cần đầu tư để điều tra, khảo sát nhu cầu thực tế cũng như xu hướng của xã hội; từ đó đề ra chiến lược rõ ràng, xác định mô hình, cơ cấu ngành nghề, mũi đào tạo tập trung và mang tính linh hoạt, hợp lý.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cũng đề nghị nhà trường quan tâm đến mục tiêu hướng tới là nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng nguồn nhân lực cho tỉnh nói riêng, cho cả vùng và cả nước nói chung. Chú trọng hướng nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập....

Cũng trong sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về nội dung gợi ý kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); về phân loại cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý và bàn công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Mai Hoa (Báo Nghệ An)