Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Bằng - Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Tống Duy Hiến - Phó Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo; các đồng chí trong đoàn công tác của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo và cán bộ thanh tra các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về phía Trường Đại học Vinh có GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Phó Hiệu trưởng; Trưởng Phó một số đơn vị và cán bộ, viên chức phòng Thanh tra - Pháp  chế.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Huy Bằng - Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT, đồng chí Tống Duy Hiến - Phó Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT, PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh chủ trì Hội nghị

Báo cáo kết quả thanh tra thời gian qua, đồng chí Nguyễn Huy Bằng - Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khái quát những thành tựu trong công tác thanh tra nội bộ. Tuy nhiên, thực trạng thanh tra hiện nay vẫn còn hạn chế, một số đơn vị khi được thanh kiểm tra vẫn có những sai phạm trái quy định. Vì vậy, hội nghị giao ban là dịp để các cơ sở giáo dục, đào tạo chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm thiết thực nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả, tác dụng của công tác thanh tra nội bộ.

Đồng chí Nguyễn Huy Bằng - Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT báo cáo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đánh giá cao vai trò của thanh tra nội bộ trong quản trị trường đại học cũng như các kết quả của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian qua. Giáo sư Hiệu trưởng cho biết Trường Đại học Vinh rất coi trọng công tác thanh tra - pháp chế, đồng thời mong muốn công tác thanh tra - pháp chế tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được để đưa mọi mặt hoạt động của Nhà trường diễn ra đúng quy định.

GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu

Thảo luận tại Hội nghị, lãnh đạo và cán bộ thanh tra các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ cũng tập trung bàn luận về các nội dung như: Trình tự tiến hành thanh tra, thanh tra chuyên môn và thanh tra nội bộ theo các nội dung thuộc thẩm quyền quản lý của Hiệu trưởng; Giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các cơ sở giáo dục đại học; Kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra nội bộ, nâng cao vai trò của đội ngũ cộng tác viên thanh tra giáo dục; Đổi mới công tác thanh tra trong lĩnh vực giáo dục đại học; đặc biệt là tăng cường xử lý sau thanh tra.

Đại biểu cũng đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như Thanh tra Bộ cần quan tâm bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ thanh tra của các trường đại học, cao đẳng; quan tâm đến chế độ đãi ngộ cho cán bộ làm công tác thanh tra, cộng tác viên thanh tra.

Toàn cảnh Hội nghị

Thay mặt lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Bộ ghi nhận, tập hợp các ý kiến đề xuất, đóng góp của lãnh đạo và cán bộ thanh tra các trường đại học, cao đẳng. Thanh tra Bộ sẽ báo cáo cho lãnh đạo Bộ để sớm có nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra nội bộ tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trực thuộc.

Đồng chí Tống Duy Hiến - Phó Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT ghi nhận các ý kiến, đề xuất tại Hội nghị

Bài: HN; Ảnh: Minh Giang