Hội nghị nhằm mục đích báo cáo tình hình học tập, rèn luyện, sinh hoạt của lưu học sinh trong năm học 2017 - 2018 và tình hình tuyển sinh, nhập học của lưu học sinh nước ngoài tại Trường Đại học Vinh năm học 2018 - 2019; Triển khai các nội dung liên quan đến công tác quản lý lưu học sinh trong quá trình học tập, rèn luyện, sinh hoạt tại Trường.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Uỷ viên BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; các đại biểu là đại diện lãnh đạo các đơn vị: Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Đào tạo, Kế hoạch - Tài chính, Quản trị và Đầu tư, Y tế, Nội trú, Ban Quản lý Cơ sở II, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên; lãnh đạo và Trợ lý quản lý sinh viên các khoa, viện có lưu học sinh học tập; các thầy giáo, cô giáo là giáo viên chủ nhiệm các lớp Tiếng Việt; toàn thể lưu học sinh nước ngoài đang học tập tại Trường.

Tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình học tập, rèn luyện, sinh hoạt của lưu học sinh trong năm học 2017 - 2018 và quán triệt một số nội quy, quy chế đối với lưu học sinh và các tham luận của phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trung tâm Nội trú với các nội dung như: Triển khai các nội dung liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh và công tác quảng bá tuyển sinh năm học 2019 - 2020; Triển khai các nội dung liên quan đến công tác quản lý lưu học sinh nội trú.

Hội nghị cũng được nghe các ý kiến đóng góp, trao đổi, thảo luận của cán bộ quản lý và lưu học sinh đang học tập tại Trường. Các ý kiến tham luận, trao đổi đã thẳng thắn đánh giá, nêu rõ thực trạng, tình hình học tập, rèn luyện, sinh hoạt, ưu điểm, khuyết điểm của lưu học sinh. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng học tập và công tác quản lý lưu học sinh tại Trường Đại học Vinh.

Tổng kết Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã giao trách nhiệm cho các phòng ban chức năng, trung tâm, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và các khoa, viện cần quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ lưu học sinh nhiều hơn nữa trong quá trình học tập, rèn luyện và yêu cầu toàn thể lưu học sinh nâng cao ý thức, trách nhiệm của bản thân để hoàn thành chương trình học tập theo đúng kế hoạch; đặc biệt, lưu học sinh cần làm tốt hơn nữa vai trò của mình trong việc quảng bá tuyển sinh cho Nhà trường ở thời gian tới.

Kết thúc Hội nghị, Nhà trường tin tưởng các lưu học sinh hiểu rõ hơn về chương trình đào tạo, nắm vững các quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nhà trường. Những ý kiến đóng góp của các bạn lưu học sinh và kết luận của Chủ trì Hội nghị sẽ được đưa vào biên bản và Thông báo kết luận của Hội nghị để gửi đến các đơn vị liên quan và triển khai trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại buổi Hội nghị

 

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

ThS. Hoàng Ngọc Diệp - Phó Trưởng phòng CTCT-HSSV báo cáo tình hình học tập, rèn luyện, sinh hoạt của lưu học sinh trong năm học 2017 - 2018 và quán triệt một số nội quy, quy chế đối với lưu học sinh 


ThS. Nguyễn Văn Hải - Phó Trưởng phòng KH&HTQT Triển khai các nội dung liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh và công tác quảng bá tuyển sinh năm học 2019 - 2020

 

Ông Đặng Ngọc Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Nội trú triển khai các nội dung liên quan đến công tác quản lý lưu học sinh nội trú

Đại biểu lưu học sinh đặt câu hỏi cho các đơn vị trong Trường


ThS. Đặng Thị Thu - Phó trưởng phòng phụ trách phòng CTCT-HSSV phát biểu và trao đổi với lưu học sinh tại Hội nghị

Bài, ảnh: Phòng CTCT-HSSV