Tham dự Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Vinh có TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội; đoàn chuyên gia đánh giá ngoài gồm GS.TSKH. Bành Tiến Long - Trưởng đoàn; TS. Nguyễn Thị Thu Hương - Thư ký; PGS.TS. Trần Thị Hà - Thành viên Thường trực; TS. Hoàng Thị Xuân Khoa - Thành viên; TS. Tô Thị Thu Hương - Thành viên; PGS.TS. Trần Thị Việt Nga - Thành viên; GS.TS. Trần Trung - Thành viên; TS. Vũ Viết Bình - Thành viên; PGS.TS. Nguyễn Văn Định - Thành viên; TS. Trần Hữu Lượng - Giám sát viên; ThS. Nguyễn Hòa Huy - Giám sát viên.

Về phía Trường Đại học Vinh, có GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Hoa Du - Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội đồng trường; Trưởng, phó các đơn vị trong Trường; Hội đồng tự đánh giá, lãnh đạo đơn vị, Trưởng các Bộ môn, cán bộ, giảng viên của các khoa Kinh tế, Xây dựng, SP Ngoại ngữ và đại biểu học sinh, sinh viên, học viên.Đại biểu tham dự Lễ khai mạc


Đại diện Trung tâm KĐCL - ĐHQG Hà Nội công bố Quyết định thành lập các Hội đồng đánh giá

Phát biểu Khai mạc đánh giá ngoài, TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đánh giá cao nỗ lực của Trường Đại học Vinh trong việc thực hiện các cam kết về cải tiến đảm bảo chất lượng, nâng cao chất lượng đào tạo sau đánh giá ngoài cơ sở giáo dục vào tháng 3 năm 2017. Việc đánh giá ngoài 3 chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh và Kỹ thuật xây dựng hôm nay là minh chứng tiêu biểu nhất cho quyết tâm cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng nguồn nhân lực và đảm bảo quyền lợi cho người học của Trường Đại học Vinh.


TS. Tạ Thị Thu Hiền phát biểu

GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường cũng nhấn mạnh hơn nữa tầm quan trọng của việc đánh giá chất lượng 3 chương trình đào tạo nhằm nâng cao vị thế của các khoa, viện, Nhà trường, giúp quảng bá và thu hút tuyển sinh trong môi trường canh tranh về giáo dục đại học hiện nay và thực hiện kế hoạch đưa Trường Đại học Vinh trở thành thành viên của Mạng lưới các trường đại học ASEAN.


GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa phát biểu
Đại diện các khoa Xây dựng, SP Ngoại ngữ, Kinh tế báo cáo giới thiệu chung về đơn vị và các ngành đào tạo được đánh giá ngoài lần này
Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài chụp ảnh lưu niệm

Theo kế hoạch, đợt khảo sát đánh giá chính thức tại Trường Đại học Vinh kéo dài trong 5 ngày, từ ngày 21/12 đến ngày 25/12/2018.

Bài và ảnh: HN