Tham dự buổi làm việc, về phía Cơ quan kiểm đếm độc lập (IVA) có đồng chí Phạm Thị Thảo - Phó Trưởng đoàn, đồng chí Phùng Xuân Dự - Thành viên. Về phía Trường Đại học Vinh có GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng; TS. Lê Quang Vượng - Phó Trưởng ban Quản lý Chương trình ETEP; TS. Tăng Thị Thanh Sang - Giám đốc Trung tâm BD NVSP và một số cán bộ có liên quan của Ban Quản lý Chương trình ETEP, Trung tâm BD NVSP.


Phát biểu tại buổi làm việc, GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã nồng nhiệt chào mừng Cơ quan kiểm đếm độc lập (IVA) đã hoàn thành công tác kiểm đếm các chỉ số liên kết giải ngân (DLIs) thuộc Chương trình ETEP năm 2020, nay lại tiếp tục kiểm đếm về các kết quả thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên thuộc Chương trình ETEP năm 2020. Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đánh giá cao tinh thần làm việc của Cơ quan kiểm đếm độc lập (IVA) ở đợt làm việc trước và mong muốn các đồng chí trong đoàn công tác tiếp tục làm việc nghiêm túc, khách quan để giúp đỡ, hỗ trợ cho Nhà trường tiếp tục làm tốt các nhiệm vụ, tích cực tham gia Chương trình ETEP, góp phần cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.


GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Phạm Thị Thảo - Phó Trưởng đoàn nêu rõ các nội dung công việc, chân thành cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của Trường Đại học Vinh và mong rằng sẽ nhận được sự phối hợp thật tốt của Nhà trường để đoàn công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm 2020, thực hiện Kế hoạch số 41/KH-BGDĐT ngày 22/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, giảng viên sư phạm, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt, Trường Đại học Vinh đã tổ chức 10 đợt bồi dưỡng trực tiếp cho gần 6.000 lượt giáo viên phổ thông cốt cán của 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Đây là những giáo viên được các trường, phòng, sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn đi bồi dưỡng làm nòng cốt triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.


TS. Lê Quang Vượng - Phó Trưởng ban Quản lý Chương trình ETEP báo cáo tại buổi làm việc

Với phương thức bồi dưỡng 5-3-7 (5 ngày bồi dưỡng trực tuyến qua hệ thống LMS, 3 ngày bồi dưỡng trực tiếp tại Trường Đại học Vinh và 7 ngày học viên tự hoàn thành bài học qua hệ thống LMS với sự hỗ trợ của giảng viên sư phạm chủ chốt), giáo viên phổ thông cốt cán đã được hướng dẫn, tập huấn nội dung Mô đun 2 - Sử dụng phương pháp dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh và Mô đun 3 - Kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực.

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo từ việc sắp xếp lịch bồi dưỡng, phân công giảng viên chủ chốt, bố trí cơ sở vật chất, hạ tầng, trang thiết bị, chăm lo nơi ăn, chốn nghỉ cho học viên nên Trường Đại học Vinh đã hoàn thành tốt chương trình bồi dưỡng. Học viên hoàn toàn yên tâm chủ động, tích cực học tập, đa số tự tin sẽ triển khai tốt cho giáo viên đại trà và áp dụng các kiến thức, phương pháp đã học trong giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông mới.

Sau bồi dưỡng trực tiếp, giảng viên sư phạm chủ chốt và giáo viên phổ thông cốt cán đã tiếp tục hỗ trợ cho giáo viên phổ thông đại trà tự bồi dưỡng qua hệ thống LMS. Tính đến hết tháng 12/2020, cả 3 Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã có 70.576 giáo viên phổ thông đại trà được cấp tài khoản LMS; 51.681 giáo viên phổ thông đại trà đã đi học Mô đun 1 và có 36.735 giáo viên phổ thông đại trà hoàn thành Mô đun 1. Thống kê số giáo viên phổ thông đại trà tham gia khảo sát và tỷ lệ hài lòng bồi dưỡng Mô đun 1 ở cả 3 tỉnh cho thấy có 46.320 giáo viên phổ thông đại trà đã tham gia khảo sát, trong đó 39.196 người đánh giá hài lòng (chiếm 84,6%).

Ngay sau buổi làm việc với lãnh đạo Nhà trường, đoàn công tác của Cơ quan kiểm đếm độc lập (IVA) đã trực tiếp kiểm tra hồ sơ, làm việc với các đơn vị liên quan để xác thực kết quả thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên thuộc Chương trình ETEP năm 2020 của Trường Đại học Vinh.

TT. ETEP