Tham dự Hội nghị có GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn trường, các ban Công đoàn và Chủ tịch các Công đoàn bộ phận. TS. Phạm Thị Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn trường chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, TS. Phạm Thị Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn trường cho biết: Đầu năm học 2020 - 2021, Công đoàn trường đã ban hành Chương trình hoạt động công đoàn năm học 2020 - 2021 và truyền thông dưới nhiều kênh thông tin khác nhau để triển khai hoạt động theo các mảng công tác định kỳ và theo phong trào chủ điểm năm học. Chương trình, kế hoạch được triển khai bằng văn bản, phát hành trong toàn bộ Ban Chấp hành, các công đoàn bộ phận và tổ công đoàn trực thuộc, đồng thời đăng công khai trên subweb Công đoàn và trong nhóm Zalo mạng lưới công đoàn trực thuộc.

TS. Phạm Thị Bình - Chủ tịch Công đoàn trường báo cáo sơ kêt công tác học kỳ I

Năm học này, Công đoàn trường tiếp tục linh hoạt đổi mới phương thức trao đổi thông tin hai chiều trong việc tiếp nhận thông tin thông qua việc lập nhóm mạng lưới công đoàn trong toàn trường, nhóm Ban Thường vụ, Ban Chấp hành thông qua các mạng xã hội Zalo, mạng LAN, nhằm triển khai các công việc nhanh chóng, giải đáp thắc mắc, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên kịp thời.

Kết quả thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn có nhiều nét nổi bật, đặc biệt Công đoàn trường đã thực hiện tốt việc tham gia các hoạt động chung của Công đoàn Giáo dục Việt Nam như Cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn cơ sở năm 2020", Hội thi "Tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn năm 2020"; tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ các cơ sở giáo dục tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình chịu ảnh hưởng của bão lụt; tham gia tốt các hoạt động Tết vì người nghèo, Tết sum vầy do Công đoàn Giáo dục Việt Nam, tỉnh Nghệ An, Công đoàn giáo dục tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức... triển khai thực hiện phong trào "Đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập".

ThS. Nguyễn Hồng Soa - Phó Chủ tịch Công đoàn trường phát biểu

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã đánh giá cao các hoạt động của Công đoàn trường cũng như vai trò của Công đoàn đối với các hoạt động của Nhà trường. Đồng thời, Giáo sư Hiệu trưởng yêu cầu Công đoàn các cấp làm tốt hơn nữa các nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường trở thành trường đại học thông minh, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á. Công đoàn cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa trong việc tuyên truyền, vận động cho đội ngũ nhà giáo và người lao động; chủ động tham gia công tác quản lý chuyên môn, thực hiện đổi mới cơ chế tài chính, xây dựng nội quy, quy chế của Nhà trường và đơn vị, góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý ngày càng vững mạnh; tích cực triển khai thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động, tạo động lực to lớn, góp phần khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ Công đoàn, thực hiện tốt mối quan hệ giữa Công đoàn với chuyên môn đồng cấp; tích cực thực hiện công tác phát triển đoàn viên, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Nhân dịp này, Công đoàn trường đã tổ chức trao Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho 2 tập thể và 9 cá nhân; trao Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn trường cho 13 tập thể và 82 cá nhân; trao chứng nhận "Giỏi việc trường - đảm việc nhà" giai đoạn 2016 - 2020 cho 84 nữ cán bộ, đoàn viên.

Trao Bằng khen của Công đoàn GDVN cho các tập thể và cá nhân

Phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2020 - 2021

1. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục thực hiện Nghi quyết Đại hội XV CĐGD Việt Nam với 7 chương trình toàn khóa, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Công đoàn Trường khóa XXXIII nhiệm kỳ 2017 - 2022.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; tham gia xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBNGNLĐ.

3. Tiếp tục tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định; Nâng cao đời sống văn hóa của nhà giáo và người lao động.

4. Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động.

5. Tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp chỉ đạo hoạt động theo hướng phục vụ đoàn viên, hỗ trợ công đoàn cấp dưới thiết thực, hiệu quả; tăng cường ứng dụng CNTT, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành công đoàn các cấp.

6. Tiếp tục triển khai công tác nữ công, Bình đẳng giới và công tác VSTBPN; tổ chức các hoạt động ý nghĩa thiết thực, phù hợp cho nữ CBNGNLĐ.

7. Thực hiện nghiêm các quy định về tài chính công đoàn, công khai, minh bạch, tiết kiệm. Tiếp tục thực hiện quy định mới về công tác tài chính công đoàn theo chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

8. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, trọng tâm là kiểm tra toàn diện việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; thực hiện chế độ chính sách, lao động, việc làm đối với CBNGNLĐ; công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn. Thực hiện chế độ tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.