Các sản phẩm đạt giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Nghệ An năm 2020 - lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

Mô hình dạy học trực tuyến theo tiếp cận năng lực ở Trường Đại học Vinh là 02 mô hình CFO (dạy học hoàn toàn trực tuyến) và CFB (dạy học bán trực tuyến). Đây là các mô hình dạy học tổ hợp các tính năng ưu việt từ các mô hình dạy học tiên tiến nhất hiện nay: mô hình CDIO (đào tạo con người có các kỹ năng toàn diện dựa trên chu trình "Hình thành ý tưởng - Thiết kế - Triển khai - Vận hành"), Flipped learning (dạy học đảo ngược để học tập chủ động và đạt các kỹ năng có mức nhận thức cao nhất), Online learning (học trực tuyến mọi nơi, mọi lúc, học theo nhu cầu cá nhân, học suốt đời)Blended learning (học tập kết hợp). Với các mô hình này, phần bài giảng lý thuyết được thiết kế thành các bài giảng e-learning để học trực tuyến, còn phần trải nghiệm kiến thức/kỹ năng được thực hiện trên lớp thực (đối với mô hình CFB) hoặc lớp ảo thời gian thực video conference (đối với mô hình CFO) dưới sự hướng dẫn trực tiếp của giảng viên. Các bài giảng e-learning cần được thiết kế, xây dựng nhằm đạt được các cấp độ 1, 2 hoặc 3 tương ứng với mức nhớ/biết, hiểu hoặc vận dụng trong thang đánh giá nhận thức 06 bậc của Bloom. Các cấp độ còn lại (phân tích, đánh giá, sáng tạo) có thể đạt được nhờ các nội dung của phần trải nghiệm kiến thức/kỹ năng. Các mô hình dạy học nói trên đã được nghiên cứu, thực nghiệm và công bố kết quả trên bài báo quốc tế năm 2019 về lĩnh vực giáo dục thuộc danh mục ISI/Web of Sciences. Đây là ý tưởng mới, sáng tạo, mang đặc trưng của Trường Đại học Vinh.

Hệ thống dạy học trực tuyến VinhUni e-Learning được thiết kế, xây dựng từ mã nguồn mở Moodle 3.4.2 nhưng được can thiệp ở mức rất sâu để có thể đáp ứng các yêu cầu của các mô hình dạy học hiện đại, đồng thời đảm bảo các tính mở để có thể triển khai trên các loại hình đào tạo khác nhau từ đào tạo cấp trung học phổ  thông  đến các cấp đào tạo đại học, cao học thạc sĩ, từ đào tạo chính quy đến đào tạo vừa làm vừa học và các nội dung đào tạo bồi dưỡng cấp chứng chỉ. Hệ thống được xây dựng tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về e-learning như SCORM, TINCAN,... Có đầy đủ các tính năng hỗ trợ người học (tài liệu, bài giảng, thảo luận, bài kiểm tra trắc nghiệm, bài tập tự luận,...), hỗ trợ người dạy (điểm danh, chat trực tuyến, họp trực tuyến,...) và người quản lý (giám sát thời gian truy cập, thống kê, báo cáo,...). Hiện nay, hệ thống đã tích hợp và triển khai có hiệu quả tính năng nhập học trực tuyến, thu phí trực tuyến, đăng ký học trực tuyến.

Sản phẩm hệ thống dạy học trực tuyến đang được áp dụng tại Trường Đại học Vinh

Sản phẩm đã được triển khai tại Trường Đại học Vinh cho các cấp học, bậc học từ THPT chuyên, đại học chính quy, vừa học vừa làm, cao học thạc sĩ. Riêng cao học thạc sĩ đã áp dụng đến năm thứ 3. Sản phẩm cũng được trích chọn các tính năng phù hợp để áp dụng cho Đảng ủy Khối các cơ quan cấp tỉnh và đang được Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đặt hàng chuyển giao.

Sản phẩm được trao thưởng tại Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Lễ trao giải thưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An năm 2020 diễn ra vào ngày 25/9/2020 tại Trường Đại học Vinh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu trao giải Nhất lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho nhóm tác giả Nguyễn Huy Bằng và các cộng sự thuộc Trường Đại học Vinh

Trong thời gian tới, sản phẩm cũng với mô hình dạy học trực tuyến theo tiếp cận năng lực CFO, CFB tiếp tục được phát triển và nhân rộng để tăng cường năng lực tiếng Anh cho học sinh tỉnh Nghệ An (hiện đang đứng ở vị trí rất thấp trong các kỳ thi THPT quốc gia).

PV