Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, Trưởng đoàn; Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn hoc, nghệ thuật Trung ương; Đồng chí Phạm Văn Trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính; Đồng chí Bùi Thục Anh, Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương; Đồng chí Trần Thị Phương Lan, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương; Đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Đồng chí Nguyễn Thị Tố Ninh, Phó Tổng biên tập Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; Đồng chí Bùi Chí Tuệ, Thư ký Phó Trưởng ban, chuyên viên Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương; Đồng chí Nguyễn Trọng Hoàn, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học; Đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương; Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Vinh và các sở, ban, ngành của tỉnh Nghệ An.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại đây, Đoàn Kiểm tra được nghe báo cáo và tìm hiểu thực tế về công tác giảng dạy, đào tạo phát triển văn hoá, con người Việt Nam tại Trường Đại học Vinh với bề dày truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển (1959 - 2019).

Trong buổi làm việc này, đồng chí Đinh Xuân Khoa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã đề xuất một số kiến nghị với Đoàn kiểm tra như: Đề nghị Trung ương tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; xây dựng và ban hành chiến lược phát triển đội ngũ trí thức theo tinh thần Nghị quyết số 27. Đề nghị Nhà nước quan tâm hơn tới mức đầu tư của Nhà nước cho văn hóa, tương ứng với mức tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động các nguồn đầu tư, tài trợ, hiến tặng cho phát triển văn hóa, xây dựng con người; xây dựng một số trường đại học ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới; định kỳ kiểm tra, giám sát việc Nghị quyết số 33-NQ/TW; rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách để đội ngũ trí thức phát triển bằng chính phẩm chất, tài năng, được hưởng đầy đủ lợi ích vật chất, tinh thần tương xứng với giá trị từ kết quả lao động sáng tạo của mình.

Đồng chí Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo tại buổi làm việc

Ngoài ra, Trường Đại học Vinh còn đề nghị Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh cần tập trung xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa. Đổi mới chính sách thu hút, trọng dụng, tôn vinh trí thức, văn nghệ sỹ, nghệ nhân cống hiến cho quê hương đất nước; ưu tiên đầu tư xây dựng, nâng cấp một số công trình văn hóa, thiết chế văn hóa trọng điểm, các dự án tu bổ, tôn tạo một số di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của tỉnh; triển khai hệ thống kiểm định chất lượng đối với các cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục nghề nghiệp, đại học...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt trong việc thực hiện, triển khai Nghị quyết 33 của Trường Đại học Vinh trong thời gian qua. Trường Đại học Vinh được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn là 1 trong 8 trung tâm chủ chốt đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục của cả nước; được thụ hưởng Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP). Năm 2017, Nhà trường đã được cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và được Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục. Đây là trung tâm thứ 5 của cả nước. Theo Tổ chức xếp hạng các trường đại học trên thế giới công bố trên Webometrics thì Trường Đại học Vinh được xếp hạng thứ 13/129 các trường của Việt Nam, thứ 148/1.200 các trường đại học của ASEAN.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu

Với những lợi thế, điều kiện như vậy, đồng chí Lê Mạnh Hùng mong rằng, Trường Đại học Vinh sẽ phát huy những thế mạnh đó để phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu Trường Đại học Vinh cần tiếp tục quán triệt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư (khóa X).

Đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp uỷ Đảng cần làm tốt công tác tuyên truyền, khuyến khích sáng tạo văn học nghệ thuật, xây dựng văn hóa, đạt được nhiều kết quả thiết thực, cụ thể trong thời gian tới.

Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, công tác văn hoá, giáo dục truyền thống, lý luận chính trị cho học sinh, sinh viên cần được chú trọng giảng dạy trong ghế nhà trường; xây dựng đời sống văn hoá phát triển toàn diện cả về văn, thể, mỹ; tạo sự đồng thuận trong cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên; phối hợp tốt với Trung ương trong công tác quản lý báo chí truyền thông, giảm thiểu các thông tin xấu độc... xây dựng văn hoá, con người Nghệ An tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc./.