1. Đối tượng tuyển sinh

- Tốt nghiệp Trung học phổ thông: Những người đã có bằng Trung học phổ thông, Bổ túc Trung học phổ thông, Trung cấp nghề: học 120 tín chỉ.

- Tốt nghiệp Trung cấp: Những người đã có bằng Trung cấp cùng ngành, bằng Cao đẳng và Đại học cùng nhóm ngành: học 90 tín chỉ.

2. Địa bàn tuyển sinh: cả nước.

3. Tổ chức đào tạo

Khi đủ số lượng sinh viên theo chỉ tiêu cho 1 lớp, Trường Đại học Vinh tổ chức xét tuyển và công nhận thí sinh trúng tuyển theo quy chế đào tạo. Mỗi năm học có 2 kỳ học, học vào ngày thứ Bảy và Chủ Nhật. Thời gian đào tạo: 4 năm.

4. Các ngành đào tạo

- Kế toán;

- Quản trị kinh doanh;

- Kinh tế Nông nghiệp;

- Khuyến nông.

- Luật học;

- Công tác xã hội;

- Quản lý Tài nguyên và Môi trường;

 

5. Học phí: Học phí thu theo tín chỉ, kỳ I thu 3.000.000 đồng/sinh viên (học 15 tín chỉ).

6. Địa chỉ liên hệ:

Trường Đại học Vinh; số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; điện thoại: 038.3556123, 0904.600246, website: http://vinhuni.edu.vn, email: daotaotuxa@vinhuni.edu.vn.