BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số: 2428/TB-ĐHV


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Nghệ An, ngày 13 tháng 8 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đào tạo đại học từ xa


Hình thức Giáo dục từ xa thuộc một trong ba hình thức đào tạo bậc đại học được quy định tại Luật Giáo dục. Bằng tốt nghiệp đại học hình thức Giáo dục từ xa là văn bằng thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, được Nhà nước đảm bảo về tính pháp lý và giá trị sử dụng như văn bằng của các loại hình giáo dục khác. Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh lớp đại học từ xa, lớp học tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12,  Thành phố Hồ Chí Minh, như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Đối tượng Trung học phổ thông gồm: những người đã có bằng Trung học phổ thông, Bổ túc Trung học phổ thông, Trung cấp nghề.

- Đối tượng Trung cấp gồm: những người đã có bằng Trung cấp cùng ngành, bằng Cao đẳng và Đại học cùng nhóm ngành.

2. Địa bàn tuyển sinh: Thành phố Hồ Chí Minh và phụ cận.

3. Thời gian đào tạo: 4 năm. Đối tượng tốt nghiệp Trung học phổ thông học 120 tín chỉ, đối tượng Trung cấp học 90 tín chỉ.

4. Tổ chức đào tạo:

- Khi đủ số lượng sinh viên theo chỉ tiêu cho 1 lớp, Trường Đại học Vinh tổ chức xét tuyển và công nhận thí sinh trúng tuyển theo quy chế đào tạo (không thi tuyển).

- Hàng năm, tổ chức 2 kỳ học. Có 2 hình thức tổ chức học tập, việc học theo hình thức nào là do ý kiến của sinh viên và đơn vị liên kết đề xuất, gồm: học liên tục khoảng 10 ngày một học kỳ; hoặc học vào ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật.

5. Ngành đào tạo:

- Quản trị kinh doanh, chỉ tiêu: 100.

- Luật học, chỉ tiêu: 100.

 6. Học phí: học phí thu theo tín chỉ. Năm học 2014–2015: 200.000 đồng/tín chỉ.

 7. Địa chỉ liên hệ:

 a) Trường Đại học Vinh. Địa chỉ: Số 182, Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 0383.556123.

 b) Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Số 592 Nguyễn Ánh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP HCM. Điện thoại: 0903883289; 083 7189289.

Trường Đại học Vinh trân trọng thông báo !

 

Nơi nhận:                                                                                    KT. HIỆU TRƯỞNG

- Trường TCKTKT Q12                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Lưu: HCTH,  ĐTTX                                                                                                                          


                                                                                        TS. Mai Văn Tư