BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số:/ĐHV-ĐTTX

V.v liên kết đào tạo đại học từ xa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Nghệ An, ngày 02 tháng 05 năm 2015

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA

 

            Hình thức Giáo dục từ xa thuộc một trong ba hình thức đào tạo bậc đại học được quy định tại Luật Giáo dục. Bằng tốt nghiệp đại học hình thức Giáo dục từ xa là văn bằng thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, được Nhà nước đảm bảo về tính pháp lý và giá trị sử dụng như văn bằng của các hình thức giáo dục đại học khác.

            Đối tượng tuyển sinh:

            - Đối tượng THPT gồm: những người đã có bằng Trung học phổ thông, Bổ túc Trung học phổ thông, Trung cấp nghề.

            - Đối tượng Trung cấp gồm: những người đã có bằng Trung cấp cùng ngành, bằng Cao đẳng và Đại học cùng nhóm ngành.

            1. Thời gian đào tạo: 4 năm. Đối tượng tốt nghiệp THPT học 120 tín chỉ, đối tượng Trung cấp học 90 tín chỉ.

            2. Tổ chức đào tạo:

            - Khi đủ số lượng sinh viên cho 1 lớp (50 sinh viên), Trường Đại học Vinh tổ chức xét tuyển và công nhận thí sinh trúng tuyển theo quy chế đào tạo.

            - Hàng năm, tổ chức 2 kỳ học. Có 2 hình thức tổ chức học tập, việc học theo hình thức nào là do ý kiến của sinh viên và đơn vị liên kết đề xuất, gồm:

            + Học liên tục khoảng 10 ngày mỗi kỳ;

            + Học vào ngày Thứ Bảy  Chủ Nhật (riêng địa phương ở xa trường có thể học vào Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật để học 2 môn), khoảng 1 tháng mỗi kỳ.

            3. Các ngành đào tạo:

            - Tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đức Thọ, tuyển sinh ngành Công tác xã hội và ngành Luật.

            - Tại Trung tâm GDTX huyện Vũ Quang, tuyển sinh ngành Kinh tế nông nghiệp và Quản lý tài nguyên và môi trường.

            5. Học phí: thu theo tín chỉ. Năm học 2014–2015 thu 180.000 đồng/tín chỉ.

            6. Địa chỉ liên hệ:

            - Trung tâm Đào tạo từ xa Trường Đại học Vinh

            Địa chỉ: số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

            Số điện thoại: 0383.556123, 0912.128745,  0904.600246.

            Email: thanhnghetinh1@gmail.com

            - Địa phương có lớp (ở mục 3).

            Trường Đại học Vinh trân trọng thông báo!

 

                                                TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM ĐTTX

 

                                                (đã ký)

 

                                                TS. Hoàng Mạnh Hùng