Thí sinh vui lòng thực hiện theo hướng dẫn:

 1. Tải lịch học và danh sách để xem lịch học và tài khoản của mình

 2. Đăng nhập link: http://elearning.vinhuni.edu.vn/?redirect=0 để đăng nhập và làm theo các bước hướng dẫn

 3. Vào trang cá nhân, mục khóa học của mình sẽ thấy các môn học, bấm vào môn học để học (lưu ý theo lịch học)

 Lịch Bổ sung kiến thức CN QTKD đợt 2_2020.doc

 Lịch Bổ sung kiến thức CN QLKT đợt 2_2020.doc

 Lịch Bổ sung kiến thức CN KTCT đợt 2_2020.doc