1. Nhận hồ sơ

Đối với các thí sinh không phải bổ sung kiến thức:  trước ngày 31/7/2019

- Đối với các thí sinh phải bổ sung kiến thức trên 4 môn: trước ngày 12/7/2019

Đối với các thí sinh phải bổ sung kiến thức dưới 4 môn: trước ngày 19/7/2019

2. Thời gian thi: Từ ngày 23/8 đến ngày 25/8/2019.

3. Công bố kết quả tuyển sinh: Ngày 6/9/2019.

4. Thời gian nhập học: Dự kiến trước ngày 24/9/2019.

5. Địa điểm thi:

- Trường Đại học Vinh

- Trường Đại học Đồng Tháp

- Trường Đại học Kinh tế - Công nghiệp Long An

- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

- Trường Đại học Tây Nguyên

- Trường Đại học Đà Lạt

6. Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ:

- Tại Trường Đại học Vinh: Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Vinh (Tầng 4, Nhà Điều hành - Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An).

- Tại Trường Đại học Đồng Tháp: Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Đồng Tháp (Số 783, đường Phạm Hữu Lầu, phường 6, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

- Tại Trường Đại học Kinh tế - Công Nghiệp Long An: Khoa Liên kết, Trường Đại học Kinh tế - Công nghiệp Long An (Quốc lộ 1A, Phường Khánh Hậu, TP. Tân An, tỉnh Long An).

- Tại Trường ĐHSPKT Vĩnh Long: Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng, Trường ĐHSP KT Vĩnh Long (Số 73, đường Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

- Tại Trường Đại học Tây Nguyên: Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Tây Nguyên (S567, đường Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk).

- Tại Trường Đại học Đà Lạt: Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Đà Lạt (Số 01, đường Phù Đổng Thiên Vương, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

- Tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc: Trung tâm tuyển sinh và Hỗ trợ việc làm, Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc (Số 454, đường Trần Phú, Phường 2, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

Trường Đại học Vinh chỉ nhận hồ sơ đã đầy đủ theo các mục theo quy định. Hồ sơ đã nộp, Trường không trả lại.

Thông báo tuyển sinh đợt 2 năm 2019

Hồ sơ tuyển sinh

Danh mục ngành đúng ngành gần