Xem File đính kèm!

Thí sinh đạt điểm chuẩn lưu ý: Kể từ thời điểm ra thông báo đến trước 17 giờ 00' ngày 30/10/2020, thí sinh phải gửi qua bưu diện hoặc nộp trực tiếp Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT về Trường Đại học Vinh (qua phòng Đào tạo - Tầng 1, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh - Số 182, đường Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An; điện thoại: 0238.8988989) để xác nhận nhập học.