Hội đồng tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên, Trường Đại học Vinh năm học 2019 - 2020 thông báo kết quả điểm thi của các thí sinh trên website tại địa chỉ: http://diemthi.vinhuni.edu.vn

Phụ huynh và thí sinh có thể tra cứu tại đây theo số báo danh dự thi.

Lưu ý: Thí sinh chọn Danh sách tra cứu trước sau đó nhập sối báo danh để tra cứu (Số báo danh phải nhập đầy đủ cả phần chữ và phần số, ví dụ: TDV.0123).

Điểm thi bao gồm:

- Điểm môn nền: thang điểm 10

- Điểm môn chuyên: thang điểm 20

- Tổng điểm có hệ số: Điểm môn nền + Điểm môn chuyên * 1.5