Hơn 100 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên các Vụ, Cục thuộc Bộ GD&ĐT, lãnh đạo, chuyên viên của 25 Sở GD&ĐT, giảng viên/giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt 8 đơn vị tham gia Chương trình ETEP tham dự Hội thảo - Tập huấn.

Đại biểu tham dự Hội thảo - Tập huấn

Đây là hoạt động thực hiện Kế hoạch 41/KH-BGDĐT ngày 22/1/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, giảng viên sư phạm, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt năm 2020 (trong khuôn khổ các dự án ODA), cụ thể là hỗ trợ các trường ĐHSP/HVQLGD tham gia Chương trình ETEP đẩy mạnh công tác bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ GV/CBQLCSGDPT đại trà và xây dựng, chiết xuất báo cáo thông tin bồi dưỡng từ Hệ thống quản lý thông tin bồi dưỡng cho GV/CBQLCSGDPT (TEMIS) trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với các Sở GD&ĐT các địa phương.

Phát biểu khai mạc, TS. Đặng Văn Huấn, Phó Giám đốc Chương trình ETEP nhấn mạnh, để đạt được kết quả bồi dưỡng thường xuyên theo yêu cầu và kịp thời cung cấp thông tin về chất lượng và nhu cầu bồi dưỡng GV/CBQLCSGDPT, các Sở GD&ĐT cần phối hợp với các trường ĐHSP/Học viện hoàn thành nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ GV/CBQLCSGDPT đại trà năm 2020, phân công GV/CBQLCSGDPT cốt cán hoàn thành kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông nhập kết quả đánh giá GV/CBQL theo chuẩn nghề nghiệp và các minh chứng lên hệ thống TEMIS, sau đó chiết xuất tự động Báo cáo về Hệ thống quản lý thông tin bồi dưỡng cho GV/CBQLCSGDPT của tỉnh.

TS. Đặng Văn Huấn, Phó Giám đốc Chương trình ETEP phát biểu khai mạc

Hội thảo tập trung thảo luận các vấn đề cốt lõi để  triển khai thành công hoạt động bồi dưỡng thường xuyên GV/CBQLCSGDPT đại trà:  Sự kết nối giữa giảng viên sư phạm chủ chốt với giáo viên cốt cán hỗ trợ đồng nghiệp tự học, thường xuyên, liên tục, tại chỗ thông qua sử dụng hệ thống học tập trực tuyến (LMS) và sinh hoạt chuyên môn nhằm bồi dưỡng, phát triển năng lực nghề nghiệp cho GV/CBQL theo quy định của Bộ GD&ĐT; Sự phối hợp giữa các Trường ĐHSP/Học viện tham gia Chương trình ETEP với các Sở GD&ĐT trong hoạt động bồi dưỡng thường xuyên; Cách thức xây dựng báo cáo thông tin quản lý bồi dưỡng GV/ CBQLCSGDPT (báo cáo TEMIS); Các nội dung cốt lõi trong mô đun 2 về Sử dụng phương pháp dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh và mô đun 3 về Kiểm tra đánh giá học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Tại Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT) giới thiệu các nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm của giáo viên phổ thông trong sử dụng phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh; xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên phổ thông. PGS.TS Nguyễn Xuân Thành cho rằng, dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, các thầy cô giáo đã được tiếp cận từ lâu. Vấn đề là cần có thời gian để các thầy cô ngấm và quan trọng là "thực hành" các phương pháp đổi mới này trong hoạt động dạy học, giáo dục cũng như công tác tổ chức, quản lý hoạt động dạy học, giáo dục tại cơ sở.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT) phát biểu

Với mô hình bồi dưỡng mới, vừa trực tiếp vừa trực tuyến, biến quá trình bồi dưỡng thành tự bồi dưỡng mà Bộ GD&ĐT đang thực hiện, ông Thành cho rằng, sự chủ động của các Sở GD&ĐT và đội ngũ cốt cán hỗ trợ đại trà trên Hệ thống bồi dưỡng trực tuyến tại địa phương đóng vai trò quan trọng. 

Tại Hội thảo - Tập huấn, các chuyên gia của Chương trình ETEP trao đổi về quy trình đánh giá GV/CBQLGD theo chuẩn trên Hệ thống TEMIS; Cách thức chiết xuất báo cáo TEMIS; Mô hình mới trong bồi dưỡng thường xuyên GV/CBQLCSGDPT, cùng với đó là những nhiệm vụ của Sở GD&ĐT và các trường ĐHSP/Học viện tham gia ETEP trong hoạt động bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, tại địa phương.

Ông Đỗ Minh Tâm - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Lào Cai chia sẻ kinh nghiệm tổ chức bồi dưỡng giáo viên

Mô hình bồi dưỡng mới tập trung vào việc tự học của GV/CBQLCSGDPT qua Hệ thống LMS với sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán và trợ giúp của giảng viên sư phạm chủ chốt từ các trường ĐHSP/Học viện tham gia Chương trình ETEP. Việc quản lý học tập của giáo viên phổ thông đại trà cần được quan tâm và giám sát chặt chẽ, báo cáo đầy đủ với số liệu từ Hệ thống quản lý thông tin bồi dưỡng (TEMIS). Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng GV/CBQLCSGDPT, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Giảng viên sư phạm chủ chốt của Trường Đại học Vinh tại Hội thảo - Tập huấn

Toàn cảnh Hội thảo - Tập huấn

TT. ETEP