Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên, Trường Đại học Vinh thông báo nhận đơn phúc khảo điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên, Trường Đại học Vinh năm học 2020 - 2021.

- Đơn phúc khảo: TẢI FILE ĐÍNH KÈM 

- Lệ phí phúc khảo: 50.000 đồng/môn

- Thời gian nộp đơn: từ ngày 30/7 đến hết ngày 3/8/2020 (theo giờ hành chính)

- Địa điểm nạp đơn:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh

Tầng 1, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh

Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038.898 8989