Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Trường Đại học Vinh tổ chức Tuần “Sinh hoạt công dân - sinh viên” cuối khóa năm học 2022 - 2023

Trường Đại học Vinh tổ chức Tuần “Sinh hoạt công dân - sinh viên” cuối khóa năm học 2022 - 2023

Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-ĐHV ngày 08/5/2023 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” cuối khóa và Ngày hội Việc làm năm học 2022 - 2023, trong các ngày từ 27/5 đến 01/6/2023, Trường Đại...

Người học06/06/2023
Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị cán bộ lớp, cán bộ Đoàn - Hội toàn trường phiên tháng 6 năm 2023

Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị cán bộ lớp, cán bộ Đoàn - Hội toàn trường phiên tháng 6 năm 2023

Thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2023 của Nhà trường, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2022 - 2023, tối ngày 01/6/2023, Trường Đại học Vinh tổ chức Hội...

Người học05/06/2023
Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị cán bộ lớp, cán bộ Đoàn - Hội toàn trường phiên tháng 5 năm 2023

Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị cán bộ lớp, cán bộ Đoàn - Hội toàn trường phiên tháng 5 năm 2023

Thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2023 của Nhà trường, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2022 - 2023, tối ngày 5/5/2023, Trường Đại học Vinh tổ chức Hội...

Người học12/05/2023
Trường Đại học Vinh thực hiện chế độ chính sách cho HSSV học kỳ II năm học 2022 - 2023 với tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng

Trường Đại học Vinh thực hiện chế độ chính sách cho HSSV học kỳ II năm học 2022 - 2023 với tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng

Tại các phiên họp ngày 25/04/2023 Hội đồng thực hiện chế độ chính sách cho HSSV Trường Đại học Vinh đã họp xét và quyết định thực hiện chi trả học bổng khuyến khích học tập, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã...

Thông báo27/04/2023
Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị cán bộ lớp, cán bộ Đoàn - Hội toàn trường phiên tháng 4 năm 2023

Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị cán bộ lớp, cán bộ Đoàn - Hội toàn trường phiên tháng 4 năm 2023

Thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2023 của Nhà trường, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2022 - 2023, tối ngày 10/4/2023, Trường Đại học Vinh tổ chức Hội...

Người học10/04/2023