Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 122/2023 - 12/6/2023: Trần Thị Khánh Tùng

Seminar07/06/2023
Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

MS 121/2023 - 7/6/2023: Nguyễn Phong Quang

Seminar05/06/2023
Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

MS 120/2023 - 7/6/2023: Trần Thị Xinh

Seminar05/06/2023
Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

MS 119/2023 - 5/6/2023: Bùi Đức Công

Seminar04/06/2023
Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

MS 118/2023 - 05/6/2023: Nguyễn Minh Quyết

Seminar04/06/2023